Technické zabezpečenie

V oblasti technického zabezpečenia poskytujeme:

  • opravy stavebnej techniky
  • prenájom stavebnej techniky
  • výkopové práce
  • výstavba inžinierskych sietí
  • prevoz materiálu
  • prenájom mobilnej trafostanice