Realizačná činnosť

Realizačná činnosť

V oblasti realizačnej činnosti poskytujeme:

 • realizácia líniových stavieb vzdušných aj káblových
 • montáž a demontáž distribučných sietí
 • výstavba kábelovodov a podzemných káblových vedení
 • pokládka optických trás
 • realizácia prípojok pre napojenie odberateľov elektrickej energie na úrovniach bez obmedzenia napätia
 • výstavba transformačných staníc stožiarových, kioskových
 • dodávky a motnáž technológie trafostaníc do existujúcich objektov
 • realizácie rozvodov vonkajšieho osvetlenia
 • údržba verejného osvetlenia v obciach a mestách
 • elektoinštalačné práce
 • práce vo výškach
 • výruby a odstraňovanie krovín
 • nátery konštrukcií v teréne
 • pretláčanie popod komunikácie
 • montáž a dodávky transformátorov
 • budovanie doćasných stavebných rozvodov
 • repasovanie a údržba TR na mieste u odberateľa
 • dodávky a montáž VN, NN a RC rozvádzačov
 • návrh a príprava pre montáž meranie elektrickej energie
 • údržba a prevádzkovanie vyhradených energetických zariadení

Odborné činnosti:

V tejto oblasti poskytujeme:

 • odborné posudky súdneho znalca v odbore
 • odborné prehliadky a skúšky
 • napäťové skúšky