Inžinierska činnosť

V oblasti inžinierskej činnosti poskytujeme:

  • činnosť stavbyvedúceho (oprávnenie SKSI)
  • činnosť stavebného dozoru (oprávnenie SKSI)
  • činnosť energetického auditora (oprávnenie SEI)
  • zabezpečenie vytýčenia inžinierských sietí