Projektová činnosť

V oblasti projektovej činnosti poskytujeme:

  • predprojektová príprava a zistenie podkladov pre splnenie požadovaných cieľov
  • vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie od zadania stavby
  • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a konštrukčná dokumentácia
  • statické výpočty a požadované odborné posudky
  • vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia
  • porealizačné geodetické zameranie