Skladovanie energie

Rozvojom jednotlivých technológií výroby energie z OZE (obnoviteľných zdrojov) je treba riešiť problém uskladnenia energie. Ten je možné riešiť mnohými spôsobmi, ako jedným riešením od firmy Fronius je tzv. Energy cell alebo energetická bunka, ktorá umožňuje premienať vyrobenú energiu zo slnka pomocou elektrolýzy na vodík a spätne ho premienať na energiu podľa potreby, napr. v noci.

Pre miesta, kde nie je možné pripojenie na distribučnú sieť, ponúkame ostrovný systém s batériami, regulátorom a panelmi.