Postup v dotáciach

Dnes SIEA spustila registráciu zhotoviteľov, čo je ďalší krok k získaniu štátnej dotácie! Nakoľko má SIEA 60 dní na zaregistrovanie zhotoviteľa, najbližší možný termín o požiadanie dotácie pre domácnosti pripadá na polovicu januára 2016. Veríme, že aj možnosť získať až 2550€ na FVE (3700€ na TČ) prispeje k rozhodnutiu verejnosti pre využitie obnovitelnej energie…

This entry was posted in Novinky. Bookmark the permalink.

Comments are closed.