FVE v Poľsku

Naša spoločnosť ukončila prvé zákazky na výstavbu FVE v Poľsku. Predmetné stavby boli vykonané pre mestské úrady (Gminy) na čističku odpadových vôd – mesto Herby, 40 kWp a pre súbor škôl v meste Szczecinek, spolu 83,5 kWp. Obrázky nájdete v galérií

This entry was posted in Novinky. Bookmark the permalink.

Comments are closed.