zabery z vystavby fve

MARTEL Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť MARTEL SLOVAKIA s.r.o. je martinská elektrárenská spoločnosť s celoslovenským a európskym pôsobením, ktorá vznikla v roku 2001. Hlavným predmetom našej činnosti sú práce v elektroenergetike – vn 22 kV prípojky vzdušné a kábelové, trafostanice 22/0,4 kV stožiarové, technológie trafostaníc, nn siete vzdušné a kábelové, domové prípojky, elektroinštalácie, projektová a inžinierska činnosť, výkopové práce, návrh a inštalácia fotovoltických systémov. Momentálne máme vyše 40 kvalifikovaných pracovníkov pôsobiacich na najväčšej fotovoltickej elektrárni v Európe, vo francúzskom meste Toul s celkových inštalovaným výkonom 144 MW.

 

Fotovoltická elektráreň Toul Francúzsko 144 MW

 

 

SKUPINA MARTEL ELEKTROMONTÁŽE

Pre maximálnu flexibilitu a maximálne uspokojenie potrieb našich zákazníkov sme založili ďaľšie filiálky vo Veľkom Krtíši ( MARTEL GEMER s.r.o. ), v Liptovskom Mikuláši ( MARTEL LIPTOV s.r.o.), v Banskej Bystrici ( MARTEL Trade s.r.o.) a v Poreči ( MARTEL Poreč d.o.o., Chorvátsko).

V skupine pracuje 55 kvalifikovaných profesionálov, ktorí majú s uvedenými druhmi činností dlhoročné skúsenosti.

V súčastnosti sa špecializuje na výstavbu fotovoltaických elektrární ako subdodávateľ VN prípojok, trafostaníc na kľúč a striedavých či jednosmerných NN rozvodov. V prevádzke má firma MARTEL päť vlastných FVE s celkovým výkonom 225 kW a podieľa sa na výstavbe aj v českej republike či francúzsku.

 

Náhľad FVE Martel Sklad 80 kWp

https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=4a49c32c-da58-4d44-af5c-1a51e993ba10